(denne tekst kan ses i et stort vindue ved at åbne den igennem topmenuen Hjælp → Indtast begivenheder)

Indtastning af egne begivenheder

Specielle dage kan skrives på kalenderen. Ud over, at man på den måde kan markere private fødselsdage, ferier og så videre, kan funktionen også bruges til at påføre begivenheder, som kalenderen ikke har indbygget (fx militære flagdage).

Man kan tilføje en ny begivenhed ved at klikke sig frem (start med at trykke på "Tilføj begivenhed"). Det kan dog være hurtigere at indtaste det hele selv, og det giver også nogle flere muligheder. Dette er beskrevet i det følgende.

Dage

Begivenhederne skrives som en dato efterfulgt af et kolon og en beskrivelse. Der skrives én dag på hver linje. Måneder kan skrives både ved navn og med nummer, og årstallet kan udelades hvis begivenheden finder sted hvert år:

8. marts.: Kvindernes Kampdag
5.6.: Grundlovsdag
26.7.2024: OL starter

Påske

En række begivenheder, som ikke (længere) er helligdage flytter sig hvert år sammen med påsken; afstanden til påske er dog altid den samme. Disse dage kan angives ved at tælle afstanden til påskedag:

påskedag minus 49 dage: Fastelavn
påskedag plus 26 dage: Store bededag
påskedag plus 40 dage: Dagen efter Kr. himmelfartsdag

Årsdage

I forbindelse med for eksempel fødselsdage kan det være praktisk at få udregnet en alder. Det kan gøres ved at skrive et årstal i firkantede parenteser ved dagens tekst. I kalenderen vil årstallet så blive erstattet med antallet af år siden da:

7. juli: Anders [1976]

Uger

Nogle begivenheder ligger ikke på en fast dato, men flytter sig afhængigt af, hvornår en bestemt uge falder. Dette kan også angives, enten ud fra ugenummeret, eller ud fra ugens placering i en måned. Endvidere kan der angives en forskydning (plus/minus), hvis begivenheden ikke falder på præcis den dag, der beregnes ud fra:

mandag i uge 42: Efterårsferie
sidste søndag i marts: Sommertid
tredje lørdag i måneden: Vinsmagning
anden søndag i august minus 4 dage: Smukfest i Skanderborg

Gentagelser

Hvis en begivenhed gentages i en længere periode, kan det angives ved at skrive hvornår perioden går fra/til.

fra 2.7.2022 til 24.7.2022: Sommerferie
hver anden torsdag fra uge 2 2023: torsdag i lige uger
hver 42. dag fra 13.11.2020: 6-ugers turnus begynder

Flag

Ved at skrive "flag" (eventuelt efterfulgt af en landekode i firkantede parenteser) kan dagen festliggøres:

flag 5.6.: Grundlovsdag
flag[se] 6.6.: Sveriges nationaldag
flag[us] 4.7.: 4th of July

Farvelægning

Man kan selv vælge farven på teksten. Farverne sort, hvid, rød, grøn og blå forstås, og desuden kan man angive en vilkårlig farve med HTML eller CMYK farvekoder (koderne forklares ikke her).

rød 11.12.: Termin
#6495ED første fredag i november: J-dag
(0,15,100,0) 21. juni: Solhverv

Hvis man angiver to farver adskilt af en skråstreg, bliver teksten skrevet med den første farve, og datoens baggrund markeres med den anden farve. Man kan eventuelt udelade den første farve, hvis man ikke ønsker at ændre på tekstens farve:

/grøn 14.7.2012: Sommerferie starter
/grøn fra 15.7.2012 til 11.8.2012:
rød/grøn 12.8.2012: Sommerferie slut

I eksemplet ovenfor er endvidere brugt en tom tekst, hvorved man får lavet en farvemarkering over en længere periode.

Endelig kan man efter endnu en skråstreg angive en tredje farve (og udelade én eller begge af de to første), og derved få farvet baggrunden bag teksten:

rød/rød/rød 13.1.2012: Fredag den 13.
hvid//blå 21.5.2012: Blå mandag
//grøn 1.5: 1. maj i det grønne

Egne helligdage

Kalenderen har som udgangspunkt markeret de normale helligdage med skraveringer. Det vil sige, at fx Grundlovsdag ikke er markeret. Der kan tilføjes yderligere skraveringer halvt (som lørdage) eller helt (som søndage) ved at anføre at begivenheden er henholdsvis en fridag eller en helligdag:

fridag 5.6.: Grundlovsdag
helligdag 24.12.: Juleaften

Den normale skravering på lørdage og søn-/helligdage kan fjernes ved at angive at dagen er en hverdag:

hverdag 1.1.: Tilkaldevagt

Familiekalender

Som udgangspunkt skrives alle begivenheder i den første kolonne i en familiekalender. Det kan ændres ved at skrive en persons navn på sin egen linje; så vil efterfølgende begivenheder komme til at stå i den persons kolonne:
flag 12. maj: Valdemar [2012]
flag 4. juni: Mathilde [2011]

Mathilde
hver tirsdag fra 1.1.2021: Spejder
fra 14.7 til 17.7: Lejr

Valdemar
hver onsdag fra 1.1.2021: Ridning

Mathilde, Valdemar
hver torsdag fra 1.1.2021: Svømning